Magunkról 

Az adó 2%-ának átutalására szolgáló dokumentum letölthet?, idekattintva.

Isten segítségével, sok hónapi munka és várakozás után végre beindult a „Szül?földünkért” Egyesület, amely munkánk szervezetté-, és reméljük eredményesebbé tételét segíti el?.

Kérjük mindazokat, akik a szül?föld magyarságának megmaradásáért, a szórványmagyarság támogatásáért tenni akarnak, segítsék egyesületünket céljai megvalósítása érdekében.

A romániai munkavállalók adójuk erre fordítható 2%-ával is támogathassák munkánkat. Kár az államnak hagyni azt a pénzt, amellyel közösségünket er?síthetjük.

Az egyesület adatai, melyekkel az adó 2%-áról rendelkez? (formular 230) kérvényt kell kitölteni, a következ?k:

Denumire entitate nonprofit:
Asocia?ia ”SZULOFOLDUNKERT”
Cod de identificare fiscala al entitatii nonprofit: 22633194
Cont bancar (IBAN):
RO04RNCB0007093603390001 RON BCR Blaj
Ha az adó 2%-át nem tudják kiszámolni, azt kiszámolják az adóhivatalban.

El?re is köszönjük támogatásukat.
Tisztelettel és szeretettel,
Karácsonyi István
elnök

Szül?földünkért Egyesület , magánjogi, nemkormányzati, politikamentes, nonprofit jogi személy.

Székhelye: Balázsfalva, Kolozsvári út, 61 szám, Fehér megye, Románia

Megalakulásának célja a szórványban él? magyarság összefogása, felkarolása, segítése, a magyar történelmi egyházaink támogatása, a szórványban m?köd? magyar nyelv? oktatás megmentése.

Alapító tagok:

Karácsonyi István - elnök
Biró József - alelnök
Karácsonyi Hajnalka - titkár
Borbély György - alapító tag
Karácsonyi Erzsébet - alapító tag

Az egyesület célja, közösségi érdekeket szolgáló tevékenységek megvalósítása, éspedig:

a.) a magyar közösség tudományos és kulturális tevékenységeinek el?segítése és támogatása,
b.) a szórványmagyar közösségek támogatása különösen Balázsfava környékér?l és a Küküll?menti falvakból a közösség kultúrájának megismerése és ápolása érdekében,
c.) a helyi magyar néphagyományok, és kultúra megmentése és ápolása,
d.) a magyar történelmi m?emlékek ápolása és javítása, emléktáblák elhelyezése,
e.) a magyar tannyelv? oktatás támogatása,
f.) magyar ifjúsági és sporttevékenységek támogatása,
g.) a magyar fiatalok támogatása, különös tekintettel a Fehér megyei fiatalokra,
h.) a fiatal tehetségek támogatása,
i.) a polgári viselkedésmód javítása.

Tevékenységi köre:
a.) kulturális, tudományos, m?vészeti és tematikus fesztiválok szervezése és támogatása;
b.) emlékünnepségek szervezése;
c.) gyermektáborok, szimpozionok, gyakorlati és kulturális körök támogatása
d.) irodalmi és zenei estek, vagy klubok szervezése;
e.) m?vészeti kiállítások, fesztiválok és különböz? találkozók szervezése,
f.) emlékünnepségek szervezése a magyar történelem és kultúra különböz? személyiségeinek tiszteletére;
g.) kirándulások szervezése;
h.) sport versenyek és különböz? vetélked?k szervezése;
i.) kurzusok, el?adások szervezése gyerekek és feln?ttek részére a számítógép használatának megismerése érdekében,
j.) pályázatok írása a kit?zött programok anyagi támogatásának biztosítása érdekébe;
k.) testvérvárosokkal történ? kapcsolatok fejlesztése;
l.) kedvez? feltételek megteremtéséhez való hozzájárulás, annak érdekében, hogy minél kevesebb fiatal hagyja el szül?földjét;
m.) az anyagi nehézségekkel küszköd? fiatalok támogatása;
n.) a beteg és id?s személyek anyagi támogatása;
o.) tehetséges fiatalok ösztönözése;
p.) a magyarul tanulni vágyó diákok ingáztatása;
q.) tapasztalatcsere más hazai és külföldi nonprofit szervezetekkel;
r.) kiemelked? eredményeket elér? gyermekek jutalmazása;
s.) a fiatalok környezet iránti tiszteletben történ? nevelése;
t.) a kulturális és vallásos tevékenységek támogatása;
u.) ösztöndíjak létesítése szegény vagy kiemelked? eredményeket elér? gyermekek jutalmazására;
v.)a református és római-katolikus egyházak anyagi támogatása;
w.) könyvek, lapok, különböz? kiadványok anyagi támogatása;
x.)bármely más törvényes tevékenység, ami a magyar közösség identitás meg?rzését szolgálja, és ami által megvalósulnak az egyesület célkit?zései;
y.)partnerkapcsolatok kialakítása más hazai, vagy külföldi intézményekkel, vagy szervezetekkel, az egyesület célkit?zései megvalósításának érdekében.

Tagság:

Bárki aki célkit?zéseinkkel, tevékenységi körünkkel egyetért, önkéntes munkájával és/vagy anyagilag segíteni akar célkit?zéseink megvalósításában, írásban megfogalmazott kérvény által egyesületünknek tagja lehet.

Elérhert?ségeink:
Asociatia ”SZÜL?FÖLDÜNKÉRT”
515400, Blaj str. Clujului nr. 61, jud. Alba
Tel: (+40)258710284, (+40)745108220
E-mail: e.szulofoldunkert@yahoo.com

Adószám-Cod de identificare fiscala: 22633194
Bankszámla-Cont bancar (IBAN):
RO04RNCB0007093603390001